INHALAČNÁ ANESTÉZA

Novinka na našom pracovisku! 


Od dnešného dňa Vám ponúkame možnosť využiť pri uspávaní Vášho zvieratka inhalačnú anestézu. Medzi hlavné výhody patrí malá záťaž na organizmus a možnosť udržať pacienta uspatého dlhšiu dobu bez negatívnych účinkov injekčnej anestézy.

Viac info od personálu kliniky.