Opäť modernizujeme!

Zhruba od nového roka používame na našej klinike nový prístroj Fuji na nepriamu digitalizáciu rontgenových snímkov. Odpadá tak celkom zdĺhavé vyvolávanie snímkov v chemikáliach a v neposledom rade aj záťaž pre životné prostredie!

Hematologický analyzátor HESKA    - krvný obraz do 50 sekúnd od odberu. A diagnostika sa stáva jednoduchšou!