Okrem tohoto vybavenia disponuje klinika prístojmi na diagnostiku bežných ochorení očí, uší,vyšetrenia moču a mikroskopom. V operačnej sále je k dispozícii ortopedické náradie ako vŕtačka, oscilačná pílka a vysokootáčková brúska. Klinika taktež zabezpečuje ošetrenie hospodárskych zvierat a koní priamo u chovateľov a to aj pomocou USG a RTG prístroja. Venujeme sa aj stomatologickému ošetreniu chrupu u koní špeciálnou vysokootáčkovou brúskou a ručnými rašpľami.