OZNAM

Vážení zákazníci,

dňa 28. a 31. marca/t.j. v pondelok a štvrtok/ bude hlavný vchod kliniky kvôli stavebným prácam uzavretý. Prednostne budeme vybavovať objednaných a urgentné prípady. Prosíme vás, aby ste bežné návštevy, očkovania a pod plánovali na utorok, stredu a piatok. Vtedy budeme pracovať normálne.

Vchod  na kliniku bude zabezpečený cez nový vchod vľavo od parkoviska.

Za pochopenie ďakujeme!